Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

01 czerwca 2023

Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej PABIKS zwołuje na dzień 20.06.2023r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Miejsce Walnego Zebrania - Sala Konferencyjna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 3.

Godzina rozpoczęcia Walnego Zebrania - I termin godzina 18.00; drugi termin - godzina 18.15.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Prezydium Zebrania – Sekretarza i Członka
 5. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Stowarzyszenia z działalności w upływającej kadencji
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 8. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
 9. Wybór pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 (01.01 – 31.12.2022)
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie zebrania

Kontakt

SPR PABIKS PABIANICE
95-200 Pabianice
Ul. Grota Roweckiego 3

e-mail: sprpabiks@gmail.com
pabiks@pabiks.pl

NIP: 7311869494

Odwiedź nas

KLUB

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.